Odměny

Účast na všech výzkumech v rámci PovidamSi.cz je finančně odměňována.

V rámci registrace se Vás doptáme na číslo Vašeho bankovního účtu, kam Vám budeme zasílat Vaši odměnu. Částka bude zaslána na Váš účet vždy max. do týdne od realizace projektu

Částka je odstupňovaná dle typu spolupráce (osobní/on-line/telefonická), délky rozhovoru a případných dalších specifik. Za účast na jednom výzkumu je to obvykle 300–1000 Kč (čistého).

Vezměte, prosím, na vědomí, že se jedná o nahodilý, příležitostný příjem ve smyslu § 10 Ostatní příjmy odst.1 písm.a) Zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb, který do roční výše 30.000,- Kč nepodléhá zdanění.

Pokud by celková výše Vašich příjmů za kalendářní rok za tuto činnost (vyplňování dotazníků) překročila v úhrnu částku 30.000,- Kč, tak by byla daňová povinnost plně na Vaší zodpovědnosti.