Generaci Z je dnes mezi 7 a 26 lety a detailní poznání Generace Z je jedním z hlavních výzkumných témat agentury Ipsos. Do Generace Z patří lidé narození v letech 1995 až 2014, a přesto, že jsou mladí, je patrné, že se Generace Z cítí jako uvědomělí dospělí. A je potřeba je tak vnímat a podle toho s nimi i jednat. Ostatně předchozí generace je již plně respektují jako odborníky na internet a moderní technologie – například ve využívání výhod mobilního telefonu (smart phonu) jsou nepřekonatelní – proto se jim říká SMART generace. Další zajímavosti o generaci Z budeme přinášet postupně, těšte se.
Elektronické bankovnictví v současnosti využívá téměř každý Čech (97 %) s přístupem k internetu. Nejčastěji používáme internetbanking (60 %), jeho obliba ale postupně klesá. Naopak skokově roste zájem o mobilní bankovnictví, které dnes používá již více než polovina populace (51 %). Češi jsou otevřeni i dalším inovacím. Dvě třetiny již využily, nebo to v blízké době plánují, bankovní identitu. Tu přitom vnímají jako přínosnou novinku na trhu. Necelá polovina dotazovaných by také uvítala možnost komunikovat se svou bankou prostřednictvím online bankéře (45 %). Vyplývá to z výzkumu Ipsos pro Českou bankovní asociaci.
Téměř všichni Češi (93 %) znají hokej a fotbal. Hokej pravidelně sleduje 55 % Čechů, fotbal 35 %. MMA zná 65 % populace (stejný výsledek je i na Slovensku), což je méně než u ostatních sledovaných sportů. Avšak podíl diváků, kteří MMA pravidelně sledují, je 14 %, což je více než u většiny ostatních sledovaných sportů s výrazně větší znalostí. MMA přitom znají častěji mladší lidé do 29 let a vysokoškoláci, jak uvádí výzkum agentury Ipsos.